Statuter

Statuter

Ekonomi

Mötesprotokoll

Arrangörsgrupper

Våra stadgar

© Bajen International - 2023

 Våra mötesprotokoll

 Våra mötesprotokoll

Vr

Under varje resa med Bajen International ska årsmöte hållas, ansvaret att ordna tidpunkt/lokal vilar på ordföranden. Våra årsmöten kan ibland bli väldigt långa sittningar, bilden ovan är från mötet i Prag (Pub Atmosphere), av minerna att döma avhandlas någon viktig punkt...

Även ett halvårsmöte ska arrangeras av ordföranden, detta sker på hemmaplan och ingen monetär ersättning utgår från föreningskassan för detta ändamål.

Om så krävs kan även extramöten utlysas, det kan till exempel hända om vi ska rösta in ny medlem i föreningen eller dylikt.


Välj en annan statut du vill veta mer om...

Hem  »  
Statuter  »  
Våra mötesprotokoll

Grundad 2005

© Bajen International 2023