Om Bajen International

Lite kortfakta om Bajen International och dess med lemmar...

Reseklubben Bajen International består av elva bajare i yngre medelåldern. Två personer är ordföranden tillika researrangörer, årligen genomförs en resa som dessa två individer ansvarar för. Destinationen är hemlig för övriga med lemmar fram till och med avresedag. Under resan ska årsmöte hållas samt en fotbollsmatch ska ses. Klubbens finanser täcker resa, boende, matchbiljett samt ett klädesplagg/accessoar.

Bajen International grundades 22:a januari 2005. Samtliga med lemmar har starka känslor för Hammarby vilket är en grundförutsättning för medlemsskap. Tanken från början var att det skulle varit tolv med lemmar men två tilltänkta individer valde att inte gå med. År 2009 valde två stycken att lämna Bajen International. Ankan och Pajas, falangen Gucci Boys, ersattes av Kenneth och Patrik som valdes in i föreningen under ett extrainkallat möte hemma hos Kinkan.

I april 2012 så väljer med lemmarna Bullen och Sven att lämna föreningen. Den 26:e april väljs tre nya med lemmar in i föreningen, Anders, Fredrik och Avesta.

År 2018 är medelålder i Bajen International 53,3 år, medianåldern är 53. Äldst i klubben är 65 år gammal och ynglingen är 42 år.

Med lemmarnas civilstånd är av varierande art, vissa gifta, vissa sambos och vissa singlar. Avkommor finns det, mer än ett dussin barn i åldersintervallet 0 till 20 år lever och frodas och sörjer för återväxten av Bajen International i kommande framtid.

Föreningens med lemmar representerar en mängd olika yrkeskårer, exakt vilka är ointressant, vissa har varit trogna sina yrkesval hela livet medans andra testat på en mängd olika professioner. Politiska åsikter finns säkert men det är något som ännu inte varit av något som helst intresse att diskutera under resorna som genomförts.

Särskrivningen av ordet med lem är ett medvetet val, det är fastställt i föreningens stadgar.

 

Bajen International
Grundad 2005

© Bajen International 2018

pic