Våra resor

Våra resor

© Bajen International - 2022

Okänt

Okänt

© Bajen International - 2022

Bajen International

Bajen International

© Bajen International - 2022

BI

 2022 - Okänt, Okänd

 2022 - Okänt, Okänd

pic

Resa nummer 16

Resa nummer 16

Första kvartalet 2021 var det tänkt att vår sextonde resa skulle äga rum. Vår ambition var att detta skulle kunna genomföras men p.g.a. rådande Coronapandemi bestämde ordföranden att 2021 års officiella resa ställdes in. I skrivande stund har ordföranden beslutat om preliminära datum för denna resa, dessa är 18:e till 21:a mars 2022.

Första kvartalet 2021 var det tänkt att vår sextonde resa skulle äga rum. Vår ambition var att detta skulle kunna genomföras men p.g.a. rådande Coronapandemi bestämde ordföranden att 2021 års officiella resa ställdes in. I skrivande stund har ordföranden beslutat om preliminära datum för denna resa, dessa är 18:e till 21:a mars 2022.

Anmälda resenärer

Anmälda resenärer

Länkar för Okäntresan...

Välj en annan resa du vill veta mer om...

Hem  »  
Resor  »  
2022 - Okänt, Okänd

Grundad 2005

© Bajen International 2022

pic