Statuter

Statuter

Ekonomi

Mötesprotokoll

Arrangörsgrupper

Våra stadgar

© Bajen International - 2023

 Våra arrangörsgrupper

 Våra arrangörsgrupper

Arrangörsgrupperna finns ej mer...

Arrangörsgrupperna finns ej mer...

Under årsmötet i Aten 2018 tog Bajen International beslutet att lägga ned våra arrangörsgrupper. Fr.o.m. resa 16 (2021) gäller fri lottning till vilka två personer som blir ordföranden kommande år. Nedan information behåller vi på hemsidan av nostalgiska skäl.

Bajen International har två researrangörsgrupper, grupp Billy Ohlsson samt grupp Kenta Ohlsson.
Huvudansvaret för arrangerandet av resan ligger på ordföranden från Billy Ohlsson gruppen. Dock ska givetvis ordföranden från Kentagruppen vara aktiv.
Vid lottning av ordförande under årsmöte lottas en person från grupp Billy Ohlsson samt en person från grupp Kenta Ohlsson (eller en person från Billygruppen om inte tillräckligt med medlemmar finns i grupp Kenta.

Grupp Billy Ohlsson

Grupp Kenta Ohlsson


Välj en annan statut du vill veta mer om...

Hem  »  
Statuter  »  
Våra arrangörsgrupper

Grundad 2005

© Bajen International 2023